Czwartek, 8.06

14:00 - Youngster Tour, 125 cm, dwufazowy specjalny, o puchar Stadniny Kunowo

15:15 - Elite Tour, 110 cm, dwufazowy specjalny, o puchar Tarant Events

16:45 - Nagroda Konnej Wielkopolski, 150 cm, LR, na punkty i czas, o puchar Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego

20:00 - powożenie zaprzęgami czterokonnymi - ujeżdżenie, o nagrody Pana Romana Roszkiewicza

 

Piątek, 9.06

8:00 - Youngster Tour, 125 cm, na punkty i czas, o puchar Stadniny Kunowo

9:15 - Elite Tour, 110 cm, na punkty i czas, o puchar Tarant Events

10:30 - Small Tour, 130 cm, dwufazowy specjalny, o puchar Hipodromu Wola

13:00 - Medium Tour, 140 cm, na punkty i czas, o puchar Toyota Bońkowscy i nagrody Pana Romana Roszkiewicza

17:00 - Trofeum Patronów Poznania - Piotra i Pawła, 150 cm, LR, z rozgrywką, o nagrody Pana Romana Roszkiewicza

 

Sobota, 10.06

8:00 - Small Tour, 130 cm, na punkty i czas, o puchar TylkoSkoki.pl

10:15 - Elite Tour Final, 115 cm, na punkty i czas, o puchar Radio Zet

11:15 - Youngster Tour Final, 130 cm, dwufazowy, o puchar Stadniny Kunowo

12:45 - Medium Tour, 140 cm, dwufazowy, o puchar OstSped

15:30 - Memoriał Macieja Frankiewicza, 145 cm, LR, dwunawrotowy, o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, nagrody BSI i Pana Romana Roszkiewicza

W przerwie - Pony Games

18:30 - powożenie zaprzęgami czterokonnymi - maraton, o nagrody Pana Romana Roszkiewicza

 

Niedziela, 11.06

8:00 - Small Tour Final, 135 cm, dwufazowy, o puchar TVP Sport

9:30 - Medium Tour, 140 cm, na punkty i czas, o puchar PERI 

12:00 - pokazy - musztra paradna orkiestry Miasta Swarzędza

12:30 - Grand Prix Poznania, 160 cm, LR, z rozgrywką,  o puchar Prezydenta Miasta Poznania oraz nagrody Pana Romana Roszkiewicza i Miasta Poznania

16:00 - powożenie zaprzęgami czterokonnymi - konkurs zręczności i parada zaprzęgów, o nagrody Pana Romana Roszkiewicza

 

*Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji programu 

 

 

Thursday, 8.06

14:00 - Youngster Tour, 125 cm, two phases special, trophy of Kunowo Stables

15:15 - Elite Tour, 110 cm, two phases special, trophy of Tarant Events

16:45 - Trophy of Equestrian Wielkopolska, 150 cm, LR, faults and time, trophy of Wielkopolska Equestrian Association

20:00 - driving four-in-hand - dressage, for the prizes of Mr Roman Roszkiewicz

 

Friday, 9.06

8:00 - Youngster Tour, 125 cm, faults and time, trophy of Kunowo Stables

9:15 - Elite Tour, 110 cm, faults and time, trophy of Tarant Events

10:30 - Small Tour, 130 cm, two phases special, trophy of Wola Hippodrome

13:00 - Medium Tour, 140 cm, faults and time, trophy of Toyota Bońkowscy and prizes of Mr Roman Roszkiewicz

17:00 - Trophy of the patrons of Poznań - Piotr and Paweł, 150 cm, LR, jump-off, for the prizes of Mr Roman Roszkiewicz

 

Saturday, 10.06

8:00 - Small Tour, 130 cm, faults and time, trophy of TylkoSkoki.pl

10:15 - Elite Tour Final, 115 cm, faults and time, trophy of Radio Zet

11:15 - Youngster Tour Final, 130 cm, two phases, trophy of Kunowo Stables

12:45 - Medium Tour, 140 cm, two phases, trophy of OstSped

15:30 - Maciej Frankiewicz Memorial, 145 cm, LR, over two rounds, for the trophy of the Marshal of the Wielkopolska Region, prizes of BSI and Mr Roman Roszkiewicz 

During the break - Pony Games

18:30 - driving four-in-hand - marathon, for the prizes of Mr Roman Roszkiewicz

 

Sunday, 11.06

8:00 - Small Tour Final, 135 cm, two phases, trophy of TVP Sport

9:30 - Medium Tour, 140 cm, faults and time, trophy of PERI 

12:00 - shows - parade drill of the orchestra of the City of Swarzędz

12:30 - Grand Prix of Poznań, 160 cm, LR, jump-off, trophy of the Mayor of Poznań and the prizes of Mr Roman Roszkiewicz and the City of Poznań 

16:00 - driving four-in-hand - cones and winners' parade, for the prizes of Mr Roman Roszkiewicz

 

*the organizer reserves the right to modify the program 

 

 

4Foulee

4foulee logo 350

Wspaniałe konie. Utalentowani zawodnicy. Sportowe emocje. Rozrywka dla każdego. Przyjdź i zobacz sam.
Impreza 4FOULEE odbędzie się w dniach 8-11 czerwca 2023 i łączyć bedzie w sobie rywalizację w skokach i powożeniu zaprzegami czterokonnymi. Zawody skokowe odbędą się ponownie w randze czterech gwiazdek. Główny konkurs Grand Prix, z pulą nagród ponad 100 000 euro, będzie kwalifikacją do Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Europy, a także szansą na punkty do rankingu Longines (grupa B - 100 punktów za pierwsze miejsce).

Countdown to 4FOULEE 2023